KanoOnline Online Forum

Member Showcase => Cooking Forum => Topic started by: mlbash on August 02, 2004, 08:55:13 PM

Title: MY 1ST COOKING IN LIFE!
Post by: mlbash on August 02, 2004, 08:55:13 PM
I WANTED TO COOK FRIED RICE, AS I PUT THE POT OVER THE STOVE, I PUT THE WATER AND OIL AT ONCE, THEN I WAITED FOR ABOUT  3MINS THEN I ADDED MY RICE, MEAT, ONION, TOMATO,MAGGIE. SALT AFTER ABOUT 5MINS I THEN ADDED POWDERED PEPPE AND MY FISH, THEN I SETTLE AND WAITED FOR THE SUPERB DELICIOUS. WHEN THE FOOD FINALLY SET, I INVITED MY BEST FRIEND TO JOIN ME , OH MY GOD WHAT A MESS!
                   DONT LAUGH AT ME UMMITA, NOW I CAN WIN A COOKERY COMPETITION! :lol:  :lol:
                                                                           :lol:  BASH :lol:
Title: MY 1ST COOKING IN LIFE!
Post by: dan kauye on August 04, 2004, 08:41:46 PM
oh ma........gosh! wut a concoction !(lol)..eniways itz all gud since u live 2 tell a tale...but i think mine waz worse.i'll tell ya bout it sumtyme soon
Title: my 1st cooking in life
Post by: thegood on October 23, 2004, 05:48:08 PM
haba, kai kuwa, bari in baka nawa labarin, lokacin ina NYSC wai ni zan yi teba(wato, tuwon garin kwaki), rashin sani yafi dare duhu, sai kawai na jika garin da ruwan sanyi, na barshi ya tsane. can kuma na dora ruwa ya tafasa sai kawai na kwara akan jikaken garin nan....................komai ya faru mu hadu a gaba. sai anjima.
Title: Re: my 1st cooking in life
Post by: mlbash on October 25, 2004, 04:41:30 PM
Quote from: "thegood"
haba, kai kuwa, bari in baka nawa labarin, lokacin ina NYSC wai ni zan yi teba(wato, tuwon garin kwaki), rashin sani yafi dare duhu, sai kawai na jika garin da ruwan sanyi, na barshi ya tsane. can kuma na dora ruwa ya tafasa sai kawai na kwara akan jikaken garin nan....................komai ya faru mu hadu a gaba. sai anjima.


 wai wai wai! to kai ai kwabar taka har tafi tawa! :lol: