KanoOnline Online Forum

Member Showcase => Cooking Forum => Topic started by: Rais on March 16, 2009, 02:57:01 PM

Title: COS LOW
Post by: Rais on March 16, 2009, 02:57:01 PM
Dan Allah wata ta gayamin wadda ake
COS LOW .
Ko acikin Mazazen forum in wani ya iya.
Title: Re: COS LOW
Post by: gogannaka on March 16, 2009, 08:14:42 PM
Al raísul Kanoonline, hala ka ci cos low ne a wajen mutuniyar kaga lallai ya kamata ka san yadda ake.
Anyways there's a post on coleslaw somewhere in this board,be patient and search.
Good luck.


P.S yanmatan forum din nan sai dai ayi shaáni kawai....bar su da indomie kawai.