Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - _Waziri_

Pages: 1 [2] 3 4 ... 32
16
chit-chat / Re: BAZAWARA/BAZAWARI ISSUES.
« on: August 13, 2009, 12:22:33 PM »
Waziri
Co-Secretary of the annuled commitee on Bazawari/Bazawara Issue 

Correction:
You were the Secretary while I was the Co-Secretary.  ;D

Yes, in this case.  I am trying to put things into record, because
Gods willing, the annual get together will hold again, issues like
debate to action will be argued, then i have a good case to present
as it seems everyone is afraid to take lead.

Allah ya sa. Allah ya taimaka.

Thanks Muhsin for the correction... Ummita seems to have gone offline again!!!!

Whatever  may come on and over in this issue I believe the forumnites here can do it and will do it if we are determined for it's :

"... only those on journeys that see the first light of the dawn"


17
chit-chat / Re: BAZAWARA/BAZAWARI ISSUES.
« on: August 10, 2009, 02:13:17 PM »
Thanks Danborno for the consistency. Actually the Chairman of the annulled committee could not be reached for sometime and I feared that the rest of us may go off limit if we chose to continue without direction from her. I still feel the burden of our collective failure and mine in particular for it is basically on these kind of simple failures that nations crumble and civilisation die.

We may be very apt at attacking our leaders even when we fail on the simple promises and commitments we make daily.

I truly and sincerely feel a shame. However if my chairman, Ummita will agree, I will use this opportunity on her behalf to request the leadership of this project, in the name of Debate to Action, and the rest of k-onliners  to kindly give our commitee a second chance to see if we can present something to the house.

Note: This plea I make only if my chairman, Ummita, finds it appropriate and is willing to coordinate our activities as scheduled.

Thanks greatly,

Waziri
Co-Secretary of the annuled commitee on Bazawari/Bazawara Issue 

very impressive presentation from the legendary master of kline.
just like auntyn muhsin (ina yake ne for god sake?) i also support
this motion.  I am sure we can come up with something sensible
to our various state's houses of assembly.

in view of this, i hereby make the following recommendation for
the committee to commence work immediately:-

1.  Ummita to serve as chairperson of the committee
2.  Nura Jibo - member
3.  Bee  -  Member
4.  Bakangizo - Member
5.  IBB - member
6.  Waduz - member
7.  Waziri & Muhsin should serve as Secretary & Co-Secretary respectively

TERMS OF REFERENCE
a.  to identify the immediate and remotre cause(s) of divorce in arewa
b.  profer solution to (a) above
c.  prepare a suitable document for presentation to all the northern states houses of assembly
    with a view of enacting a law that will reduce high rate of divorce (bazawara/bazawari) in arewa
d.  make other further recommendations as with regards to family life in arewa

You are hereby given up to July 31st, 2009 to submit your report for further action, please.

(SIGNED)
DAN-BORNO
INTERIM CHAIRMAN (DEBATE TO ACTION)

18
General Board / Re: Danborno Has Lost His Dad.
« on: June 22, 2009, 03:47:06 PM »
Amin Amin,

Muna godiya da kulawa, Allah Ya jikan shi Ya rahamshe shi. Mun gode!

19
Salamun Alaikum,

Doctor,

I think for those who believe prophets come from one geographical area they can defend that easily with a counter question asking why the eyes, nose, mouth, ears and brains which are arguably the most important organs of human being are located only on the head part of the body leaving other parts bearing less significance? If we can find answer to that then we can also find answer to why prophets are found in more concentration in the middle east.


To me actually, I see middle east as a center of activism in the world, in other words, the happening ground of the world which the whole humanity look up to till today as we can see every politician, business man,  religious leader or social thinker goes there even in these days. So the truth of the matter is  the prophets also went there not that they were actually from there.

For example, who can say on any good authority that Adam was white or Arab or black? For me I think he was black. Who can say Noah was white, Arab, Jewish or black? For me he was black. There are many even among the 25 mentioned in the Qur'an even the Ulul Azm 5 , Ibraheem, Isah, Musa, Muhammad, Noah( p b.u them) that black race can claim, for even Musa(as) who was in Egypt, land of the blacks then, was argued somewhere in favour of him being black by race. After all when  his hand turned white by that miracle did it mean it turned white as paper? Can that make sense? No. It turned white , light in complexion only because he was black then! Yes, there are black Jews.

So to me prophets did not come from one geographical area, the middle east. They only went there being it the center of world activism since ever.


Waziri


20
Islam / Bambanci Tsakanin Mazhabar Ja’afariyya da Akidar Shi’a
« on: May 26, 2009, 10:08:36 AM »
Bambanci Tsakanin Mazhabar Ja’afariyya da Akidar Shi’a

Ga dukkan alamu akwai ‘yan Shi’a da yawa a dandalin_siyasa@yahoogroups.com wanda yasa al’amarin tattaunawa tsakanin ‘yan Shi’a da ‘yan Sunna ya ki wucewa duk da kiraye kiraye da aka rika yi da a bar tattaunar addini a dandalin. Bayan irin nawa karamin gudumuwar da na bada na shawarwari game da inda za’a iya yin tattaunawar da kuma yadda za’a yi ta, na cira na yi dan tsokaci game da bambancin da ke tsakanin akidar Shi’a da mazhabar Ja’afariyya. Har’ila yau na kuma yi nuni da cewa lalle tattaunawa da suka gudana baya tsakanin masu kiran kansu ‘yan Shi’a da masu kiran kansu ‘yan Sunna, a kasar Nijeriya, sun nuna cewa duka bangarorin biyu sun yi wa abin da suke kirarin karewa ko rusawa sanin shanu ne kawai ta fuskar mukabala. Kash! Amma na lura abin da na fada bai yiwa wasu dadi ba domin wasu ‘yan Sunna sun ce ban yi masu adalci ba kamar yadda ‘yan Shi’a suka jaddada matsayinsu - ba tare da kawo wani hujjaba -  na cewa lalle Shi’a daidai take da Ja’afariyya ta kowane fanni.

A abin da mai karatu zai gani gaba na yi yinkurin tabbatar da kuren dake cikin wannan furuci da ‘yan Shi’a suke yi kuma da yardar Ubangiji(swt) zai fahimci lalle cikin adalci ne nace ‘yan Sunna da ‘yan Shi’a da suka rika tattaunawa a baya kamar su marigayi Sheik Ja’afar Adam Mahmud da Sheik Auwal Tal’udiy basu da kyakkyawar fahimtar abin da suke kirarin karewa ko korewa. Kafinnan ina so mai karatu ya fahimci cewa wannan mas’ala ni ban dauke ta wata abar damuwa ba don addini kowa kansa yake wa, kuma wanda ya yi don Shi, wato Allah(swt) Shi zai biya shi. A sabili da haka tattauna wa irin wannan ina yin ta ne don nishadi da wasa kwakwalwa domin yinkurin yin adalci ga  mutanen duniya na jiya da na yau, akan abin da suke tsayawa akai. Ina kokarin amfani da ilimi da ma’aunin tace bayani na hankali da tsinkaya irin wanda addinin Musulunci ya tanadar.


Imamu Ja’afar Ibn Muhammad, As Sadiq da Mazhaba Ja’afariyya


Shi dai Imamu Ja’afaru Ibn Muhammad As Sadiq wanda ake kira Abu Abdalla, ya rayu a tsakankanin shekarun 83 Bayan Hijira zuwa 148 Bayan Hijira ne. Da ne ga Imamu Muhammad Ibn Aliyu Zainul Abidina. Zainul Abidina da ne ga Hussaini Ibn Aliyu Ibn Abi Talib (RA).  Imamu Ja’afar Jika ne na manzon Allah (SAW) ta wurin Fatima (RA) ta  bangaren mahaifinsa da kuma Sayyidina Abubakar (RA) ta bangaren mahaifiyansa don Muhammad Ibn Abubakar shi ya haifi kakansa.

Shahararren mallami ne mai ilimin fannoni da yawa wanda suka hada da Falsafa da Hisabi da Fassarar mafarki da Chemistry da Ilimin sanin halittan dan Adam da Ilimin Taurari da kuma Fiqhu. Fatawowinsa suka samar da mahangan tantance hukunce hukunce a addinin Musulunci wanda aka fi sani da Mazhaba Ja’afariyya,  kuma wasu ‘yan Shi’a zubin goma shabiyu ( Ithna ashariyya) su na ikirarin lalle wannan mazhaba daidai take da akidar su kuma shi Imamin shi ne Imamin su na shidda a cikin goma sha biyu. Ma’ana a hisabance: Shi’a (zubin goma sha biyu) = Ja’afariyya

Amma gaskiyar magana shine a ma’unin hujja za’a iya cewa sam Shi’a ba itace Ja’afariya ba kamar haka a hisabance: Shi’a (zubin goma sha biyu) <> Ja’afariyya

Dalili na farko kuwa shine Shi’a zubin goma sha biyu ( Ithna ashariyya) akida ce wadda, bayan wasu abubuwa, take jaddada addinin Musulunci ya tabbatar kuma ya kebance halifanci da shugabanci musulmi bayan wafatin manzon tsira ga Sayyidina Ali (RA) da jikokinsa guda goma sha biyu har zuwa ranar tashin kiyama.

Amma ita mazhaba Ja’afariyya mahanga ce ta tantance hukunce-hukunce na addinin musulunci wanda aka samu daga fatawowin Imamu Ja’afaru Sadiq kamar yadda Malikiyya da Hanafiyya da Shafi’iyya da Hanbaliyya suka kasance. Kuma ana iya samun mutum yayi ikirarin bin Sunna ba Shi’a ba amma kuma yana daukan fatawar Imamu Ja’afaru Sadiq ko kuma abin da mazhaba Ja’afariyya ta iya fitar wa.

Sannan har’ila yau za’a iya cewa ba tare da shakka ba cewa shi Imamu Ja’afaru Sadiq ba dan Shi’a bane zubin goma sha biyu ba. Domin babu wata hujja ko bincike bayahudiya ko banasariya ko musulma a cikin Sunna ko Shi’a da za’a iya samar wa cewa wai Imam ya kore halifanci Sayyidina Abubakar(RA) ko kuma Sayyidina Umar(RA). In kuwa akwai to zaka samu acikin bayani ne mai raunin asali sosai koda kuwa a cikin littafin Shi’a ne.

Sannan daliban Imamu Ja’afaru Sadiq ba ‘yan Shi’a bane. Hasali ma su ne mallaman Sunna kamar su, Imamu Malik wanda fatawowinsa suka samar da mazhaba Malikiyya da  Imamu Abu Hanifa wanda fatawowinsa suka samar da mazhaba Hanafiyya da kuma Sufyanussauri wanda ya kasance babban mallamin hadisi a wannan lokacin. Sa’annan kuma da Jabir Ibn Alhayyan wanda ya yi fice a fanni Chemistry , turawa na kiransa Geber.  

Mallaman Imamu Ja’afaru Sadiq sun hada da mahaifinsa Imamu Muhammadu Baqir da Imamu Aliyu Ibn Hussaini, wanda ake kira Zainul Abidina ko kuma Imamu Sajjad. Wannan laqabi na Sajjad abokinsa ne wato Azzuhri, wanda ya fara koyar da Imamu Malik Ilimin Hadisi ya sa masa wannan sunan. Babu wata hujja ta ko’ina da ta taba nuna cewa Imamu Sajjad ya kore shugabancin Sayyidina Abubakar (RA) da Umar (RA). Ma’ana hujja ko daga wurin abokansa irinsu Azzuhri ko kuma a kowace littafi irin ta Shi’a zubin goma sha biyu-biyu.

Da wadannan hujjoji zamu iya cewa Ja’afariyya ba itace Shi’a ba. Kuma Imamu Ja’afaru As Sadiq ba dan Shi’a zubin goma sha biyu–biyu bane. Ko da yake mai kokarin kare akidar Shi’a zai iya kawo hujjoji daga littafai kamar su al-Kafi da Man La Yahduruhu al-Faqih da Tahdhib al-Ahkam da al-Istibsar wadanda shike sune littafai na farko wanda wasu mutane da  aka sani koda ba sosai ba suka fara rubutawa a duniyar Shi’a. Ma’ana duk wasu littafai da suka gabaci wadannan ba’a da sanin hakikanin wanda suka rubuta su. Kuma ko su wadannan din an rubuta su ne bayan duk an gama rubuta manyan littafan Sunna na Hadisi da Usul-al Fiqhu.

A cikin wadannan littafai za’a samu cewa akwai wani mutum mai suna Zurara Ibn A’yun wanda ya kasance hadimi ne ga Imamu Muhammadu Baqir da Imamu Ja’afar Assadiq a lokacin rayuwansu wanda ruwayoyinsa sun kai 2094 a fadin babban malamin Shi’a,  Sayyid Abul Qasim al-Khu’i (al-Khu’i, Mu‘jam Rijal al-Hadith Mujalladi. 7 Shafi. 249)

Sannan kuma har’ila yau Al-Kashshi yace hakika bacin shi wannan Zurarah Ibn A’yun din da gaba daya hadisan da aka samu wurin Imamu Muhammadu Baqir sun bace (Ikhtiyar Ma‘rifat ar-Rijal Mujjaladi. 1 Shafi. 345).

To amma kuma wannan malamin ya ruwaito a wurare da dama cewa Imamu Baqir da Imamu Sadiq duk sun tsine wa wannan mutumi. Ga misali wani wuri da aka ce Imamu Sadiq ya tsine masa:

Wallahi ya yi mani karya! Wallahi ya yi mani karya! Allah Ya tsine wa Zurara! Allah Ya tsine wa Zurara! Allah Ya tsine wa Zurara! (Ikhtiyar Ma‘`rifat ar-Rijal, Mujalladi. 1 Shafi. 361)

Banda wannan Zurara din akwai sauran manyan masu ruwaito Hadisai a Shi’a zubin goma sha biyu, kamar su:  Muhammad ibn Muslim da Abu Basir al-Muradi da al-Mufaddal ibn ‘Umar wanda duk a wannan littafi an ruwaito cewa Imamu Ja’far Assadiq ya tsitsine musu.

Koda yake wai ‘yan Shi’a sunce domin saboda taqiyya ce ya tsine musu domin ya kare su daga hushin sarakunan wannan zamanin. To ko an samu ace mutane kaman su Al-Khatab wanda shima Imamu Sadiq ya tsine wa domin yace wai Imamu Sadiq Allah ne, don saboda taqiyya ne ya tsine masa? Shin mabiya akidar Shi’a zubin goma shabiyu na nufin shi Imam ya yadda cewa shi Allah dinne? In ko ba haka ba to lallai tsinuwar dake kan Al-Khatab ta gaskiya ce kamar yadda wadda take kan su Zurara Ibn A’yun da Mufaddal Ibn Umar da Abu Basir al-Muradi da Muhammad Ibn Muslim ita ma gaskiya ce.  

I ma na don daga wadannan mutane ne da ire irensu aka sami mafi yawan abin da yau aka san Shi’a dashi wanda suka kuma nisanta daga abin da aka san Imamu Ja’afaru Assadiq dashi. A cikin wadannan littafai hudu da muka lissafa da farko wanda sune turakun Shi’a zubin goma sha biyu, akan sami hadisai masu karyata cikan kur’ani da wadanda suke kore halifancin Sayyidina Abubakar(RA) da Umar (RA) da kuma wadanda ke koyarda abubuwa da yawa masu rikitarwa a cikin addini wanda har ya zuwa yau ‘yan Shi’a na riko dasu kamar su ma’asumancin Imamu Ja’afar da sauran imamansu. Wannan albarkacin yawancin hadisan wadanda Imaman Shi’a suka tsine wa a cikin littafan. A sabili da haka bamu da wani mafita in muna son mu samu madarar ilimin da Imamu Ja’afar Assadiq ya bar mana sai mu koma ga abin da aka iya tace wa na Imamu Malik da Imamu Hanafi da Sufyanussauri da sauran mutane wadanda su ka yi rayuwa mai tsarki mai inganci a waccan zamanin.

Ina fatan yanzu mai karatu zai gane makaman zancen da zaren zubinsa ya shude wa da yawa masu tattaunawa tsakanin masu kiran kansu ‘yan Shi’a da ‘yan Sunna a Nijeriya. Kuma daga randa ‘yan Sunna suka iya fahimtar abin da ke cikin littafan Shi’a to kuwa kashin ‘yan Shi’a zai bushe a Nijeriya ta fuskar hujja da mukabala irin ta ilimi.

RATAYE

Ga mai son cigaba da wannan tattaunawar zai iya zuwa shafin fallen gizo na www.nigeriavillagesquare.com/board ko www.kanoonline.com/smf  ya kafa take da ginin zance mai ma’ana da inganci. Nan take kuwa zai ganni na ciro domin wasa kwakwalwa ta tare da more wasan odiyo-diyo dake tattare da tsinkaya!

Na barku lafiya

Waziri

21
General Board / Re: WAZIRIN ZAZZAU MALAM UMARU (1876 - 1939)
« on: April 16, 2009, 03:43:29 PM »
Thanks admin, Allah Ya jikan su da rahama

22
General Board / Re: MLBASH loses dad
« on: April 16, 2009, 03:36:23 PM »
Allahu Akbar!!!!

This post seems to have been here for a while. Mlbash I am heartily sorry. May Allah shower his soul with mercy. Allah Ya sa ta mu ta yi kyau.

23
General Board / WAZIRIN ZAZZAU MALAM UMARU (1876 - 1939)
« on: April 16, 2009, 10:20:12 AM »
Assalamu Alaikum,

It was specifically on the 12th of April 2009, that we held a memorial celebrating the life of one of the most distinguished scholars of Northern Nigeria in the tradition of Islamic Scholarship before colonization of the region by the British in the late 19th and beginning of the 20th centuries.

Wazirin Zazzau Malam Umaru Muhammadu was born in the year 1876 in Kakaki, Zaria City to a scholar known as Alhaji Muhammadu who was the son of Malam Ibrahim Tsoho who was the son of Malam Abduljalil who was the son of Malam Salihu who was the son of Malam Sulaiman who was the son of Malam Mahmud, a prince of the 14th century Kanem Bornu Dynasty.

In a Phd thesis to the Azhar University, Cairo, Egypt, written in 1960 which discussed the intellectual tradition of Northern Nigeria, titled "Sakafatul Arabiyya Fiy Nijeriya, Min 1750 ila 1960, amul istiqlal" by Dr. Aliyu Abubakar. The family which produced Wazirin Zazzau Malam Umaru is described as a University of Islamic Jurisprudence and a breed, the like of which is rarely found maintaining the tradition of Islamic Intellectualism in the whole of the world of that time. Something close to this description is also given by Prof. Shehu Galadanci in his Phd Thesis, Harakatul lugga Al-Arabiyya, which carried the eulogy written by Wazirin Sokoto Malam Junaidu for one of the illustrious scholars from this family, Ma'ajin Zazzau Ishaq Muhammad who happened to be a younger brother and a student of Wazirin Zazzau Malam Umaru.

Wazirin Zazzau Malam Umaru was also the chief mentor of other scholars as Malam Yahuza Elzakzaky who wrote, Fathujjawad an exegesis on Irshadissaliki, a book on Islamic Jurisprudence also known as Askari.  Malam Musa Magajiya, the founder of the popular school in the 1940's at Unguwan Magajiya in Zaria City, was also his student and the popular Malam Muhammadu Sani and Abdurrahman of Kofan Doka Zariya City.

To the late eighties a student excelling in Islamic Jurisprudence in all qualified  learning centres, (Tsangayoyi) ,  across Northern Nigeria is described with the common expression " Ya san Fiqhu kamar Waziri Malam Umaru", meaning, “He knows jurisprudence as Waziri Malam Umaru”.

 
Waziri Mallam Umaru Muhammadu lived as a Scholar, a Public Servant serving as Magatakartan Zazzau( Chief Scribe of Zazzau) in the 1920s, during the reign of Sarkin Zazzau Malam Aliyu Dan Sidi; as Alkalin Zazzau (The Chief Judge of Zazzau) in the 1930s during the reign of Sarkin Zazzau Ibrahim Dan Kwasau and later Wazirin Zazzau during the reign of the same king.

He died in the year 1939 on Wednesday 1st of March about two years into the reign of Sarkin Zazzau Malam Ja’afaru Dan Isyaku.

On the day of the memorial a eulogy in Hausa was recited over his soul which concluded in the following symbolic prayerful verses:


“...Jalla Sarki mun roko duka
Ka saka shi cikin rahamaniya


Allah Ya jikan shi da rahama
‘Yan uwa dangi baki daya

 
Allah ba shi gida Aljanna can
Tun da ya yi wafati duniya


Allah raya iyalai nashi duk
Ya saka su a hanyar gaskiya


‘Yan uwa mun gode bai daya
Da tuna shi a yau baki daya”


 

As the memorial coincided with the wedding of one of the grandchildren of the Waziri some of us rode colorfully on horses during the Hawan Angunci just to re live those glorious times and to get the glints of those flames from the great departed builders who founded our civilization.

In the recent future, a 90 paged book briefly reviewing the life of Wazirin Zazzau Malam Umaru Muhammadu, written by my humble self will be out in Hausa Language. In it I have tried to review the history of Kasar Zazzau, thus, Kasar Hausa and some events that happened during the life time of Wazirin Zazzau Malam Umaru Muhammadu. I have done that using post modern critical tools to read different meaning from those meaning carved out of the events by scholars in social anthropology like M. G. Smith who in 1960s wrote his famous book, Government in Zazzau.

Find attached to this the cover page of the book, some pix during the Hawan Anguci on the memorial day and keep a date with us as I pray with you for the soul of Wazirin Zazzau Malam Umaru Muhammadu and that of other Muslims before and after him.


Allah Ya jikan su baki daya!


Waziri

24
chit-chat / Re: BAZAWARA/BAZAWARI ISSUES.
« on: April 01, 2009, 11:14:46 AM »
but i dont believe in going through all this stress just for the goal of being recognised in history as someone who attempted, i rather aim at being recognised in the books as someone who did it!

The funny thing about life is we don't know for sure when we will succeed and when we will fail. A task may look too difficult only for it to be conquered after constant trial. A task may look too easy only to prove unaccomplished after trial.

This is why Allah advises us to try when we are sure of the purity of our intentions as in this case. The result will never be a failure in the sight of God.

Those who don't understand the nature of the working of this world may find it easy to laugh at others when they try to thread a different path. But sometimes it rewards.


Waziri

25
chit-chat / Re: BAZAWARA/BAZAWARI ISSUES.
« on: March 31, 2009, 12:00:37 PM »
Kudos gentlemen, we are getting somewhere with this, the whole process is begining to take shape, but like EMTL, i also think the item (c) is kind of unrealistic interms of result orienting, even with a bill passed, the muslim majority will react on the grounds that we are trying to innovate man made law aside that of the Qur'an. What do you think?

I also thought item 'C' is gonna be a little tricky. First, what's the medium of presentation? Are we mailing our recommendations to the respective Houses, or we are making a physical presentation? How many states are we targeting? All, or a few for now? How serious are they gonna take it? If we must do this item 'c', why not create a lil' awareness first? Like maybe  get some support from other quarters, so that our recommendations may carry a little weight, and it won't just hit the Houses of Assembly out of the blue?

I'm not against this, but we need to think it out a lot. There's the possibility of ppl kicking against it (like goga said), but it all depends on what we recommend to be passed as law/bill.

Thanks BKZ,

I think you have a very good case in what you've said.

 I believe the target should be those Northern states with clear Muslim majority for now. Then the question of whether they will take it serious or not depends on the substance made in our submission.

I think we can seek supports from other quarters either. But then there are issues of mode of presentation as you observed. Perhaps we should think more about it.

Even then, I do not agree with Muda. I believe there is a religious basis for suggesting the kind of laws we are thinking of suggesting.

We also have to know that we are only making suggestions only and as such no state is under obligation to respond to our suggestion favorably. But I am sure we will be recalled in history as some who have tried the best they can in their own little ways.

But how do you see this?

Waziri


26
chit-chat / Re: BAZAWARA/BAZAWARI ISSUES.
« on: March 30, 2009, 11:15:33 AM »
Assalamu alaikum,
Mallam Dan barno, Points (a) & (b) are in order but have we anywhere agree to go to point (c)? prepare a suitable document for presentation to all the northern states houses of assembly with a view of enacting a law that will reduce high rate of divorce (bazawara/bazawari) in arewa


Okay,

Engineer, you can make a case for or against that item for the consideration of your audience.

Thanks everybody for your contributions. This is a sign that we are recording progress.
Please let anybody with plausible argument against what we are doing or planning to do present their reasons and alternate plans of actions.

Waziri

27
Member Poetry / Like Myself
« on: March 30, 2009, 11:09:19 AM »
Like Myself

Like yourself
Like a  dream drummed
 into an all wild space
Moving like a breeze
pushing through the shores of history...

Like yourself
Like hope,
Like wish,
Like poetry,
hooping round the coasts of time
Dwelling on,
Trouping all
The  heights,
 the  glints of  concrete imagery...

Like yourself
Like rightwrong,
Like life,
Like Truth,
That is all in what we  see,
We emote,
We  think. 

Like yourself
Like me
Like a fool made
        In the formation
of the
Wisest Him!

Waziri

27:12:09

 

28
chit-chat / Re: BAZAWARA/BAZAWARI ISSUES.
« on: March 27, 2009, 11:05:47 AM »
Assalamu alaikum,
Private messages are for private businesses. The issue at hand concern all of us NOT you alone- personalising a discussion is, I presume, what could be part of the reason why we have on so many occasions hot exchanges between members, when issuses are ascribed to individuals.

Beside by seeing the contributions as they are made could afford us to read and make comments, etc.

I hope am right Mr. Chairman of KNLine (Danbarno) you are the BOSS.

EMTL,

Private messages can be for private businesses as much as they can be for discussing solution based public issues. The most important thing is for one to know exactly when a PM is for personal or public issue.

Personally I don't think there is need for forming a committee if the committee do not have basis for meeting and discussing issues of its mandate and reporting to the umbrella organization or group.

The point is the committee must report back its conclusions that the audience may debate on it.

I think this is how things are done anywhere in the world.

Finally, I think I have almost a decade of experience in public discourses as much as I know that hot exchanges are normal occurrences  just as conflicts in marriages or relationships. They are part of this adventure we call life. But then how one takes the hot exchange is what counts and indicates whether one is mature enough or not.

This is what a commonly experienced gentleman who understands the dynamics of living should be familiar with.

I think the fact that I will  HOTLY agree with my co-discussants today and HOTLY disagree with them tomorrow shouldn't make a gentleman think he has to constantly refer to others as seemingly intolerant persons. That will not speak well of s a gentleman even in the eyes of those he might, in life, be seeking to desperately impress.

But then if others here think this discussion shouldn't go among the members of the committee exclusively then I think the idea of forming a committee from the onset is irrelevant. So nobody should go with the name or label of Secretary of the Committee or Chairman or any other for the committee.

Still should many among us here think and believe I am making things personal, I think this is a public space. I only thought I can contribute and it is why I am here. I know also I can contribute even outside the membership of any committee.

So you can strip me off of my membership of this commitee, that I may not personalise things. And I'll still try to keep contributing.


[ b]
Waziri[/b]

29
chit-chat / Re: BAZAWARA/BAZAWARI ISSUES.
« on: March 26, 2009, 10:44:50 AM »
Assalamu alaikum,
I think all contributions should be made in this thread not through PMs.

EMTL,

 Why? I am sending the individual PMs to all k-online members calling for their contribution  on this thread. Then subsequently the committee will work among its members and produce the first draft of the pamphlet to this thread.

This means the members of the committee, while working on the first draft of the pamphlet, will do that NOT on this thread.

If there is objection to this please it will be good if you share with us your reasons.

Waziri

30
chit-chat / Re: BAZAWARA/BAZAWARI ISSUES.
« on: March 25, 2009, 12:23:30 PM »
Assalam,


Thanks everybody for your contributions to the progress of the idea. Thanks all the same DB for trying, always, to give the discussion direction.

I thought I should give a break that others may contribute positively to the praticality of the ideas discussed so far. That was why I was mute for sometime.

Now I suppose I will send an idividual PM to all members calling on their inputs. I am not sure how many days the  waiting period will be after the PM before we spring to action at commitee level.

I am waiting this long thinking that maybe some suggestions regarding the composition of the commitee will come and defeat what we have on ground.

Anyway I think I'll just sent the PMs.

Waziri

 


Pages: 1 [2] 3 4 ... 32

Powered by EzPortal