KanoOnline Online Forum

General => History => Topic started by: ajingi on February 07, 2004, 12:39:29 PM

Title: Col. Sani Bello
Post by: ajingi on February 07, 2004, 12:39:29 PM
Mai ya faru a wajen bikin tafiyar Tsohon Gamnan Kano Rtd. Col Sani Bello.
Title: Col. Sani Bello
Post by: Anonymous on May 05, 2005, 09:49:03 PM
ajingi I completely think just like you.
Title: Re: Col. Sani Bello
Post by: gogannaka on May 13, 2007, 05:35:32 PM
What happened?
Title: Re: Col. Sani Bello
Post by: Sani Danbaffa on February 14, 2009, 05:51:50 PM
A tambayi Ajingi, yawancin lokaci mai tambaya ya san abin da yake tambayar. Ina tsammani zai ba mu ilmi, amma ai shi Col Sani Bellon yana da rai wani mai dangantaka da shi i tambayo mana man. Allah ji qan Aminu Kano, da yana nan da an tambaye shi tunda su ne manyan Kanon. A taimaka a samu Dan Masanin Kano Aly Yusuf Maitama Sule ya san komai.