Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - MaAMaa_LagOS

Pages: [1]
1
chit-chat / Favourite Hausa Karin magana/proverbs
« on: March 20, 2003, 02:20:37 PM »
This topic has been moved to [link=http://www.kanoonline.com/cgi-bin/YaBB/YaBB.pl?board=culture;action=display;num=1049319599;start=0]Culture[/link] by admin.

2
Culture / Re: tatsuniya online (GIZO DA GOGI)
« on: June 11, 2003, 06:36:58 PM »
Mutumin nan ya kai tsuntsun gida ya sa shi a keji ya fita ya sayo kaza ;D a hada da tsuntsun ka ga an sami biyu kenan.
     Matar mutumin nan ta ga tsuntsun a keji yana ta kyarma. Sai ta tambaye shi mai ya hada shi da mallam har ya kamo shi ya sa a keji? Sai tsuntsun ya kwashe labarin yadda sukayi da mutumin duk ya gaya mata. Ita kuwa tausayin shi ya kamata ta bude keji ta ce "Fita ka tafi Allah ya saka ma". Fitowar tsuntsu ke da wuya sai ya yo kan baiwar Allahnan ya kwakwale mata ido daya ya tafi abinshi. :'(
    kurunkus kan dan bera.

3
Culture / Re: tatsuniya online (GIZO DA GOGI)
« on: June 10, 2003, 07:40:21 PM »
Ga wani tsohon labari amma na manta da sunan sa..........


Gata nan gata nanku..............
Wata rana wani miciji ya shiga fada ya sari dan sarki bai sani ba ashe fadawa suna ganin shi. Suka bishi yayi ta gudu yayi ta gudu yana haki har ya kai wurin wani Bawan Allah ya gaya masa abin da ya faru. Bawa Allahnan sai ya tausaya masa ya ce "kasan mai zai faru?" ya ce "a'a". "Zan bude bakina ka shiga ciki na ka buya idan sun tafi sai ka fito". Maciji ya ce na gode ya shiga cikin bawan Allah. Fadawa su ka nemi maciji suka rasa. Bayan fadawa sun gaji sun koma fada, sai mutumin nan ya ce da maciji ya fito. Maciji yace ba zai fito ba wai shi ya samu wurin zama. Mutumin nan yayi yayi da macijinan ya fito ya ki.
    Ana nan anan mutumin nan ya rame sosai. Wata rana Allah ya hada shi da wani tsuntsu ya gaya ma tsuntsun abin da ya ke damun sa. Tsun tsun yayi dogon tunani ya ce ya san yadda za'a yi. Idan rana ta fito mutumin nan ya kwanta a rigingine a kan titi, idan macijin ya ji zafi zai fito shi kuma sai ya cin ye shi. Haka kuwa akayii maciji na leko kansa tsuntsun ya hadiye shi.                                                                
     Sai tsuntsun ya ci gaba da ba mutumin nan shawara ya ce "yadda ka rame haka ya kamata ka sami kaji biyu ka ba matar ka ta dafa ma ko ka ji karfi"
Mutumin nan sai yayi wuf ya kama tsuntsun nan ya ce "saura daya".
     Ya tafi da tsuntsun nan ya sa shi a keji ...........to be continued.

4
Culture / Re: Favourite Hausa Karin magana/proverbs
« on: March 21, 2003, 11:57:06 AM »
Here some more!

sai kayi......sababbe........karuwa ta ga mai wa'azi


Da ba asan asalin kuli-kuli ba sai tace da flawa akayi ta.


Mu dai muna nan anan............Iyamiri ya fada rijiya


Kan ku ake ji ........................mahaukaci ya fada rijiya "ni dai wanka na nake yi"


Allah na mutane.....................jaba ta ga bakin mijinta.


Allah sarkin dadi ...................inji barawon takanda.

5
Culture / Favourite Hausa Karin magana/proverbs
« on: March 20, 2003, 02:20:37 PM »
What's ur fave karin magana? Here are a few of mine.


 :PMuga ta fadi................kwarkwata ta dane kwabo


 :-[Na biyu kuma?..............Ance 'Kare ya sunanka?'


 8)  Baji.............................Ance da nigga uwarshi ta mutu.


 :'(Alhamdulillahi.................Muslim Braza (brother) ya fadi jarabawa.


sai naji naku. ;D

6
General Board / Re: DO U AGREE OR DISAGREE
« on: May 28, 2003, 01:40:34 PM »
What do you to a child that's been crying and having tantrums for hours?

Give him a reason!!!!!!! ;D ;D ;D

I for one won't hesitate to spank a child when the occassion calls for it.

Pages: [1]

Powered by EzPortal