News:

Ramadan Mubarak!

I pray that we get the full blessings of Ramadan and may Allah (SWT) grant us more blessings in the year to come.
Amin Summa Amin.

Ramadan Kareem,

Main Menu

A BEGGER HAS NO CHOICE LIKEWISE THE MASSES HAS NO OPTION BUT

Started by surajo, April 19, 2004, 08:52:31 PM

Previous topic - Next topic

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

surajo

JAMA A TALAKAWAN NIGERIA BASU DA ZABI KUMA BA YADDA ZASUYI DA SHUGABANNIN  SAI DAI ALLAH YA ISA DOMIN ZALINCI DA AKE YI YAYI YAWA......................
DUK DA HAKA TALAKAWAN YA KAMATA SU SAN YANCINSU KUMA ABIN DUNIYA YA DAINA RUDARSU............................
 YAN UWA INA MAFITA????????????????????????????????????????????????/
UMORS ARE CARRIED BY .......... SPREAD BY ............ AND ACCEPTED BY POOOOOOOOLSSS!!!!!!!!!!