News:

Ramadan Mubarak!

I pray that we get the full blessings of Ramadan and may Allah (SWT) grant us more blessings in the year to come.
Amin Summa Amin.

Ramadan Kareem,

Main Menu

DALA da GWAURAN-DUTSE

Started by Rose, March 11, 2003, 12:31:59 AM

Previous topic - Next topic

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Rose

Salaam 2 u all
Can you please share with us the history behind dala
da gwauran dutse.
and that little hause on the top of gwauran dutse,
I always wonder why was it there?
aNo Ta DaBo ChiGaRii, GaRi Ba KaNo Ba DaJin ALLaH.

Anonymous

Assalamu alaykum all, maybe there is more benefit at the hilltop.

Anonymous

Mallam Ibrahim kasan kumai yana da dalili
Nima inna mamakin yadda akayi aka tara wannan kasar,
kuma ko bisa wanne dalili?
Duk abinda mutan-da sukayi there must be reason,
Misali ganuwar kano anginatane don kariya daga yaki, so am sure irin wadannan abubuwa suna da dalili

Anonymous

  Assalamu alaykum barka kadai. Dalili da dutse, wa iya sani wannan dalili idan babu robutawa kan takarda ko cikin littattafai? Ta yaya iya mu sani gaskiya.

Shiekh

Dukkan mu za mu iya samun dan bayani akan dutsen idan mukaje wani website  WWW.GOOGLE.COM  muyi searching for DUTSEN DALA. it might give us some information[/b]

Anonymous


mlbash

Quote from: "Rose"Salaam 2 u all
Can you please share with us the history behind dala
da gwauran dutse.
and that little hause on the top of gwauran dutse,
I always wonder why was it there?


FOR ADDITIONAL INFO, CHECK THE BOOK TITLED; KANO TA DABO CIGARI.
t is my intention to make the neglected aspect of our societies viable

babushe

eeeeeeeeeeeehhhhhhhhhhooooo
As for the dwellers of dala, kano was their ancestor, after him barbushe became the chief priest and leader, let me share a babushe kirari with you
eeeeeeeeehhhoooooooooooooooooooooooo
Barbushe ba'a sa  maka  hannu
kowakkira   ka  yakai  gwanki
Barbushe  dan  mutun  dan  aljan
kowat tabaka  yaga  makanta
Barbushe dan  azabar  tahiya
Barbushe  kai  ka gyaran  yatsu
yatsun rabin gidan tsumburbur
na tsumbura mutan  tsololo
Barbushe  dan mutan dan aljan
Barbushe wa mutun ko iblis
Eeeeeeeeehoooooooo'