News:

Ramadan Mubarak!

I pray that we get the full blessings of Ramadan and may Allah (SWT) grant us more blessings in the year to come.
Amin Summa Amin.

Ramadan Kareem,

Main Menu

Col. Sani Bello

Started by ajingi, February 07, 2004, 12:39:29 PM

Previous topic - Next topic

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

ajingi

Mai ya faru a wajen bikin tafiyar Tsohon Gamnan Kano Rtd. Col Sani Bello.
I object to violence because when it appears to do good, the good is only temporary; the evil it does is permanent.

Anonymous

ajingi I completely think just like you.

gogannaka

Surely after suffering comes enjoyment

Sani Danbaffa

A tambayi Ajingi, yawancin lokaci mai tambaya ya san abin da yake tambayar. Ina tsammani zai ba mu ilmi, amma ai shi Col Sani Bellon yana da rai wani mai dangantaka da shi i tambayo mana man. Allah ji qan Aminu Kano, da yana nan da an tambaye shi tunda su ne manyan Kanon. A taimaka a samu Dan Masanin Kano Aly Yusuf Maitama Sule ya san komai.
Seek knowledge to be usefull to the society, help and spread happiness.